Ποιοί Είμαστε

Η BUILDTECH αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμα προϊόντα είναι σε θέση να πρωταγωνιστεί στον χώρο.

Η ομάδα στελεχών μας καινοτομεί  συνδυάζοντας αρμονικά το κτίριο με την τεχνολογία,

Για να επιτευχθεί αυτό η BUILDTECH αποτελείται από

  • Πτυχιούχους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς υπεύθυνους για την Μελέτη - Σχεδιασμό – Υλοποίηση  - Προγραμματισμό – Θέση σε λειτουργία – Παρακολούθηση - Συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος  ευφυούς κτιριακού ελέγχου.

 

Με στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, η ομάδα μας έχει πιστοποιηθεί από τον παγκόσμιο οργανισμό Konnex ως ΚΝΧ Partners. Το ανοικτό παγκόσμιο πρότυπο KNX είναι:

  • Πιστοποιημένο από την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) ως το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (σειρά EN 50090).
  • Εγκεκριμένο επίσης και ως παγκόσμιο πρότυπο (ISO/*IEC 14543-3).
  • Πιστοποιημένο στην Κίνα, επιπέδου GB/Zως GB/Z 20965.
  • Πιστοποιημένο στις ΗΠΑ ως ANSI/ASHRAE 135.

Εγκεκριμένο από την CEN  (το EN 13321-1 για τα μέσα και το πρωτόκολλο και το ΕΝ 13321-2 για KNXnet/IP).

 

Γιατί να μας επιλέξετε

Υπάρχουν πολλοί ουσιαστικοί λόγοι που κάνουν την BUILDTECH ιδανική και αξιόπιστη επιλογή, καθώς παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες από εξειδικευμένους Μηχανικούς.

Η BUILDTECH δεν έχει στόχο την δημιουργία μεγάλης αξίας κτιρίων που να φιλοξενούν ανθρώπους. Έχουμε όραμα την δημιουργία κτιρίων ικανών να διοχετεύσουν την μέγιστη αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

 

Οι αξίες μας

Δέσμευση

  • Δέσμευση για την ποιότητα - πληρότητα προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

  • Δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώριση της συνεισφοράς των ανθρώπων μας στην αποτελεσματική επίτευξη του στόχου μας.

Διαρκής έρευνα και ανάπτυξη

  • Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και ανίχνευση καινοτομικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες με στόχο την εξασφάλιση της επένδυσης των πελατών μας.